5 ומעלה
2
180
5 ומעלה
110
4
אין מידע
290
5 ומעלה
135
5 ומעלה
130
5 ומעלה
110
3
160
5 ומעלה
150
5 ומעלה