125
5 ומעלה
0
5 ומעלה
110
4
110
5 ומעלה
75
3
240
5 ומעלה
50
2
80
3
220
5 ומעלה
220
אין מידע