160
אין מידע
120
4
130
4
250
5 ומעלה
220
5 ומעלה
200
5 ומעלה
130
5 ומעלה
110
אין מידע
120
5 ומעלה
300
5 ומעלה