100
4
100
אין מידע
135
5 ומעלה
100
3
0
3
130
אין מידע
120
3
170
5 ומעלה
100
4
120
5 ומעלה