80
3
130
5 ומעלה
130
5 ומעלה
100
4
145
4.5
100
4
200
5 ומעלה
160
5 ומעלה
130
אין מידע
100
4
160
5 ומעלה