120
5 ומעלה
130
5 ומעלה
0
5 ומעלה
200
5 ומעלה
150
אין מידע
100
4
150
4
75
5 ומעלה
110
5 ומעלה
160
5 ומעלה
160
5 ומעלה
135
5 ומעלה