150
4
140
5 ומעלה
אין מידע
190
5 ומעלה
160
5 ומעלה
160
5 ומעלה
130
5 ומעלה
200
5 ומעלה
200
5 ומעלה
120
5 ומעלה
90
אין מידע
340
אין מידע