200
5 ומעלה
145
5 ומעלה
דירה בנס ציונה איריס סוכר
120
4
110
3
250
5 ומעלה
140
5 ומעלה
150
5 ומעלה
450
5 ומעלה
90
4
90
אין מידע