80
3
160
5 ומעלה
אין מידע
120
5 ומעלה
185
5 ומעלה
5 ומעלה
120
2
45
2
200
5 ומעלה
80
3
145
5 ומעלה
300
אין מידע