50
2
80
3
220
5 ומעלה
220
אין מידע
140
5 ומעלה
115
5 ומעלה
135
5 ומעלה
140
5 ומעלה
100
4
110
4.5