100
3
0
3
130
אין מידע
120
3
170
5 ומעלה
100
4
120
5 ומעלה
125
4
5 ומעלה
0
5 ומעלה