120
4
160
אין מידע
240
5 ומעלה
130
5 ומעלה
120
4
130
4
250
5 ומעלה
150
5 ומעלה
250
5 ומעלה
220
5 ומעלה