120
5 ומעלה
0
5 ומעלה
80
3
150
5 ומעלה
150
5 ומעלה
0
אין מידע
110
4
100
אין מידע
עיצוב פנים בקריניצקי לירון כהן מגורי
120
4
65
3
95
3