150
5 ומעלה
100
אין מידע
120
3
120
5 ומעלה
0
5 ומעלה
80
3
150
5 ומעלה
150
5 ומעלה
0
אין מידע
110
4
100
אין מידע