75
3
100
4
110
4
125
5 ומעלה
160
5 ומעלה
300
5 ומעלה
עיצוב פנים צפון תל אביב דיקלה גלזר
110
5 ומעלה
140
5 ומעלה
250
5 ומעלה
150
5 ומעלה
100
4