90
4
110
אין מידע
80
3
190
אין מידע
60
2
100
2
80
3
130
5 ומעלה
135
5 ומעלה