90
4
180
5 ומעלה
160
5 ומעלה
125
5 ומעלה
120
אין מידע
145
5 ומעלה
150
5 ומעלה
110
4
295
5 ומעלה
55
3
135
5 ומעלה