220
5 ומעלה
220
אין מידע
140
5 ומעלה
135
5 ומעלה
140
5 ומעלה
100
4
110
4.5
150
4
190
5 ומעלה
200
5 ומעלה