180
5 ומעלה
135
5 ומעלה
130
5 ומעלה
160
5 ומעלה
150
5 ומעלה
5 ומעלה
5 ומעלה
160
5 ומעלה
100
אין מידע
135
5 ומעלה
0
3