0
3
130
אין מידע
170
5 ומעלה
100
4
0
5 ומעלה
110
4
110
5 ומעלה
220
5 ומעלה
220
אין מידע
140
5 ומעלה