80
3
120
5 ומעלה
105
5 ומעלה
100
אין מידע
160
5 ומעלה
200
5 ומעלה
80
3.5
80
אין מידע
100
4
120
5 ומעלה
115
5 ומעלה
130
5 ומעלה