130
5 ומעלה
80
3
100
4
5 ומעלה
75
אין מידע
60
3.5
70
3
80
4
340
אין מידע
160
5 ומעלה