60
3
80
3.5
250
5 ומעלה
אין מידע
70
3
120
5 ומעלה
110
4
110
אין מידע