100
4
90
3.5
120
אין מידע
165
5 ומעלה
100
4
240
5 ומעלה
130
5 ומעלה
120
5 ומעלה
130
5 ומעלה
320
5 ומעלה
אורלי הורוביץ בית פרטי ברמת ישי
260
5 ומעלה
100
4