0
אין מידע
120
5 ומעלה
120
4
150
4
130
5 ומעלה
250
5 ומעלה
300
5 ומעלה
0
5 ומעלה
250
5 ומעלה
400
אין מידע
180
5 ומעלה
280
5 ומעלה