140
5 ומעלה
190
5 ומעלה
160
5 ומעלה
140
5 ומעלה
150
5 ומעלה
240
5 ומעלה
130
5 ומעלה
200
5 ומעלה
130
5 ומעלה
110
אין מידע
300
5 ומעלה
120
4