125
5 ומעלה
50
2
אין מידע
100
5 ומעלה
165
5 ומעלה
100
4
120
4
130
5 ומעלה