120
4
130
5 ומעלה
120
5 ומעלה
400
5 ומעלה
5 ומעלה
75
3
140
5 ומעלה
100
4
230
5 ומעלה
120
4
אין מידע