80
3.5
140
5 ומעלה
אין מידע
120
5 ומעלה
80
3.5
40
2
100
4
150
5 ומעלה
100
4
85
3