130
5 ומעלה
130
5 ומעלה
130
5 ומעלה
120
אין מידע
130
5 ומעלה
130
5 ומעלה
240
5 ומעלה
140
5 ומעלה
165
5 ומעלה
185
5 ומעלה