250
5 ומעלה
100
4
130
5 ומעלה
100
4
130
5 ומעלה
160
5 ומעלה
0
5 ומעלה
120
4
50
2
190
5 ומעלה