180
5 ומעלה
180
5 ומעלה
125
4
5 ומעלה
200
5 ומעלה
500
5 ומעלה
0
5 ומעלה
140
5 ומעלה
100
4
240
5 ומעלה
115
5 ומעלה
140
5 ומעלה