240
5 ומעלה
200
5 ומעלה
145
4.5
160
5 ומעלה
240
5 ומעלה
5 ומעלה
210
5 ומעלה
190
5 ומעלה
120
5 ומעלה
130
5 ומעלה
130
5 ומעלה