120
5 ומעלה
130
5 ומעלה
130
5 ומעלה
250
5 ומעלה
180
5 ומעלה
280
5 ומעלה
200
5 ומעלה
150
5 ומעלה
90
4
190
5 ומעלה
5 ומעלה