160
5 ומעלה
170
5 ומעלה
200
5 ומעלה
250
5 ומעלה
125
5 ומעלה
130
5 ומעלה
150
5 ומעלה
160
5 ומעלה
120
4
150
5 ומעלה
150
5 ומעלה
150
4