130
5 ומעלה
0
אין מידע
120
5 ומעלה
300
5 ומעלה
130
5 ומעלה
90
4
180
5 ומעלה
100
5 ומעלה
110
4
35
אין מידע
130
5 ומעלה
100
4