110
4
110
אין מידע
130
5 ומעלה
150
5 ומעלה
5 ומעלה
110
3
65
אין מידע
120
4
120
אין מידע
100
4