130
5 ומעלה
150
5 ומעלה
140
5 ומעלה
180
5 ומעלה
80
3
110
אין מידע
250
5 ומעלה
120
אין מידע
65
אין מידע
95
3
120
5 ומעלה
95
4