120
4
160
אין מידע
120
4
130
4
250
5 ומעלה
150
5 ומעלה
250
5 ומעלה
220
5 ומעלה
עיצוב סטודיו ניצן קופרארד רז | צילום אורית ארנון
140
5 ומעלה