5 ומעלה
145
5 ומעלה
אין מידע
35
אין מידע
100
4
110
4
120
5 ומעלה
125
5 ומעלה
120
אין מידע
125
5 ומעלה
200
5 ומעלה