180
5 ומעלה
125
4
130
5 ומעלה
160
5 ומעלה
0
5 ומעלה
170
5 ומעלה
125
4
110
5 ומעלה
75
3