120
5 ומעלה
130
5 ומעלה
135
5 ומעלה
0
אין מידע
120
5 ומעלה
120
4
150
4
130
5 ומעלה
250
5 ומעלה
400
אין מידע
5 ומעלה
130
5 ומעלה