240
5 ומעלה
250
5 ומעלה
200
5 ומעלה
130
5 ומעלה
110
אין מידע
5 ומעלה
300
5 ומעלה
120
אין מידע
80
3
130
5 ומעלה