80
3
140
5 ומעלה
150
4
140
5 ומעלה
אין מידע
130
5 ומעלה
160
5 ומעלה
140
5 ומעלה
120
4
130
5 ומעלה
80
3.5
70
2